Twoje dotychczasowe działania w zakresie VM nie przynoszą oczekiwanych wyników?

Warto zastanowić się nad weryfikacją obranej strategii pod względem:

  • podziału kolekcji,
  • zatowarowania,
  • optymalizacji powierzchni sprzedaży,
  • wykorzystania czynników sensualnych i sensorycznych,
  • przygotowania pracowników w zakresie stosowania technik VM,
  • materiałów POS.

Co uzyskujesz?

  • raport wraz z zaleceniami dotyczącymi optymalizacji wszystkich wyżej wymienionych czynników,
  • weryfikację zgodności obecnej strategii z zasadami vm i najnowszymi standardami ekspozycyjnymi,
  • usprawnienie procesów sprzedaży i zwielokrotnienie wyników sklepu po wprowadzeniu zaleceń.