Audyt strategii VM

Twoje dotychczasowe działania w zakresie VM nie przynoszą oczekiwanych wyników?

Warto zastanowić się nad weryfikacją obranej strategii pod względem:

  • podziału kolekcji,
  • zatowarowania,
  • optymalizacji powierzchni sprzedaży,
  • wykorzystania czynników sensualnych i sensorycznych,
  • przygotowania pracowników w zakresie stosowania technik VM,
  • materiałów POS.

 

Co uzyskujesz?

  • raport wraz z zaleceniami dotyczącymi optymalizacji wszystkich wyżej wymienionych czynników
  • weryfikację zgodności obecnej strategii z zasadami vm i najnowszymi standardami ekspozycyjnymi
  • usprawnienie procesów sprzedaży i zwielokrotnienie wyników sklepu po wprowadzeniu zaleceń

Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.