Audyt sklepu

Chciałbyś zweryfikować działanie swojego sklepu?

Audyt sklepu pozwala na:

  • ocenę efektywności wykorzystania powierzchni handlowej,
  • określenie barier zakupowych i sposobów ich zwalczania,
  • analizę sytuacji zastanej zarówno w sklepie, jak i jego najbliższym otoczeniu,
  • weryfikację w zakresie spójności wizerunku,
  • opracowanie rekomendacji z zakresu visual merchandisingu,

Co uzyskujesz?

  • pomysły na efektywniejszą aranżację danej przestrzeni handlowej
  • identyfikację niewykorzystywanych możliwości
  • realne zwiększenie sprzedaży
  • poprawę shopping experience wśród klientów.

W ramach audytu koncentrujemy się na poprawie układu sklepu i wnętrza, standardach ekspozycji i oznakowaniu.


Award winning creative agency

We are building for tomorrow because tomorrow is the future and we want to make a contribution to the wonderful digital age that is awaiting us.