Jak zaprojektować sprzedaż w strefie kasy?

Podczas szkoleń z visual merchandisingu często pada pytanie: Czy w sklepie przy kasie powinny stać jakiekolwiek produkty? Uczestnicy warsztatów mają z reguły co do tego wątpliwości.Nie chcą przecież niepotrzebnie ingerować w atrakcyjnie prezentującą się strefę kasową, nie chcą zagracać przestrzeni i psuć efektu poprzez piętrzące się stojaczki, koszyki i pudełka...