Obsługa klienta w sklepie detalicznym

Miejsce szkolenia:

Warszawa

Terminy szkolenia:

zapytaj o termin

Godziny szkolenia:

9.30-17.30

Cele szkolenia

Główne cele szkolenia „Obsługa klienta w sklepie detalicznym” to:

 • poszerzanie wiedzy psychospołecznej,
 • poznanie zasad obsługi klientów w sklepie detalicznym (może zostać sprofilowane do konkretnej branży),
 • doskonalenie umiejętności psychospołecznych wpływających na wzrost skuteczności działania w obsłudze klientów,
 • rozwijanie postawy zorientowanej na klienta,
 • wypracowanie jednolitego standardu obsługi klientów,
 • pozyskanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Program

Szkolenie składa się z czterech modułów. Moduł pierwszy: Wpływ jakości obsługi klienta na postrzeganie i pozycję firmy – w trakcie którego uczestnicy określą:

 • pożądany standard profesjonalnej obsługi klientów,
 • misję firmy i wynikające z niej standardy profesjonalnej obsługi klienta,
 • relację: pracownik – klient w odniesieniu do autoprezentacji firmy,
 • psychospołeczne kompetencje pracownika.

Moduł drugi: Psychologia klienta w sklepie detalicznym – w trakcie którego uczestnicy:

 • wymienią główne strategie obsługi klienta,
 • zastosują zasady dostrojenia się do klienta,
 • dowiedzą się, jak wzbudzać pierwsze pozytywne wrażenie u klienta,
 • nauczą się budować atmosferę zaufania i wiarygodności,
 • poznają strategie obsługi klienta: „gąbki”, „walki”, „współdziałania”,
 • zostaną zapoznani z warunkami profesjonalizmu, którymi są: rzeczowość, sprawność, szacunek,
 • nauczą się „dostrajać” w stylu komunikacyjnym do klienta,
 • będą rozpoznawać psychologiczne sylwetki klienta oraz sposoby postępowania z różnymi klientami.

Moduł trzeci: Dobra i skuteczna komunikacja wewnętrzna jako podstawa sukcesu sklepu – w trakcie którego uczestnicy:

 • wymienią bariery komunikacyjne,
 • zastosują techniki profesjonalnej obsługi,
 • poznają główne problemy komunikacji,
 • dowiedzą się, co oznacza komunikacja jedno- i dwukierunkowa,
 • poznają mechanizmy obronne jako naturalny objaw zablokowanej komunikacji,
 • dowiedzą się, czego należy unikać w kontakcie z klientem,
 • określą terytorium psychologiczne w kontakcie,
 • nauczą się posługiwać mową ciała, poznają „rytuały” przestrzenne,
 • poznają techniki dobrego porozumiewania się,
 • określą, co oznacza aktywne słuchanie, komunikat typu „ja”, komunikacja „miękka” i pozytywna.

Moduł czwarty: Radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w pracy – w trakcie którego uczestnicy:

 • zastosują zasady egzekwowania własnych praw przy jednoczesnym szacunku dla cudzego terytorium psychologicznego,
 • wymienią i zastosują techniki zamiany ocen na opinie, techniki reagowania na krytykę oraz obrony własnych opinii,
 • wymienią techniki obrony przed manipulacją,
 • poznają pojęcie asertywności, jej filary, alternatywne style zachowań,
 • określą asertywność jako wsparcie w radzeniu sobie z napięciami,
 • dowiedzą się, jak bronić własne terytorium psychologiczne w sytuacjach społecznych i osobistych,
 • nauczą się egzekwowania własnych praw,
 • dowiedzą się, jak reagować na oceny i niesłuszną krytykę,
 • nauczą się, jak w sposób asertywny radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Zapytaj o miejsce na szkoleniu otwartym: biuro@vmstudio.pl.

Data i godzina najbliższego szkoleniaComments are closed.

Back to Top ↑

visual merchandising, szkolenia visual merchandising, vmstudio.pl, projektowanie sklepów, szkolenia obsługa klienta.